Po Shkonin Në Dasëm, Ident,Ifikohen Vik’timat Që H,Umbën Jetën

Detaje të tjera nga aks ide,nti trag jik me katër vik tima që ndodhi pasditen e sotme në Elbasan.Nga aksi denti hu,mbi je,tën 30-vjeçarja Jonida Kotorri, e ci,la je,tonte në Tiranë. Po kështu hu,mbën je,tën Fatushe Agolli, 68 vjeçe, Lumturi Hoxha, 58 vjeçe dhe shofe,ri Gëzim Kotorri, 55 vjeç shoferi i makinës. Mësohet se 4 personat udhëtonin drejt Elbasanit ku do të shkonin në një ce,remoni mo,rtore.Detaje të tjera nga aks identi tr,ag jik me ka,tër vik ti,ma që ndo,dhi pas,diten e so,tme në Elbasan.Shty,pe rek.lam.en dhe vazhdo.,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *