Hoxha nga Maqedonia: Vajzat nuk kanë të drejtë të zgjedhin me kë të martohen

Është tashmë e njohur se shumica e imameve shqiptarë janë shumë misogjinistë. Por, disa deklarata të tyre nuk mund të cilësohen vetëm si qëndrime të tyre dhe liri e shprehjes ngase janë nxitje e diskriminimit dhe paragjykimit.

Njëra nga këto është edhe deklarata e imamit nga Maqedonia, Sadullah Bajramit se gratë nuk duhet të zgjedhin më kë të martohen.

Ai njohjen dhe vendosjen për martesë nga vetë vajzat dhe gratë e cilëson si martesë të papranuar dhe imoralitet.$htipe relameen dhe shiko videon me poshte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *